צרו קשר

החלה הנחת צינור חלוקת הגז הטבעי באיזור הצפון

AVIV AMCG מנהלת ומתכננת את פרויקט הנחת צינור חלוקת גז טבעי לאזור הצפון

החלה הנחת צינור חלוקת הגז הטבעי באיזור הצפון

תאריך הפרסום: 15.07.2015
פורסם בתשתיות ואנרגיה