צרו קשר

הבלוג

VOD

אסטרטגיה תפעולית כמנוע לצמיחה כלכלית

מודל תפעולי מהווה אמצעי להשגת החזון ומימוש האסטרטגיה העסקית. כחלק מבניית האסטרטגיה תפעולית חשוב לבצע ניתוח מעמיק גם בהיבטים הכלכליים והפיננסיים של החלופות השונות על מנת להגיע לתוצאות מיטיבות. וובינר משותף עם חברת הייעוץ הפיננסי עובד גובי ושות’, על הכדאיות הכלכליות של החלופות בתכנון המודל התפעולי.