צרו קשר

תוכניות אב

תכנית אב היא כלי תכנוני המאפשר למנהלים בארגון לבחון את השלכות האסטרטגיה העסקית והחזון של הארגון בהיבטים הפיזיים

גיבוש והצגה של תכנית אב מאפשרים תכנון ארוך טווח שתומך בשינוי ובצמיחה של הארגון תוך הקניית סביבת העבודה הנדרשת, במקום ובמועד הנדרש.

תכנית האב מאפשרת לארגון ביצוע תכנית רב-שנתית להיערכות בנכסים והשקעות הקשורות להקניית המקום הנדרש למימוש התכנית העסקית. היא מתרגמת את הצרכים התפעוליים לשפה תכנונית שבאה לידי ביטוי בצרכי שטח, תוך התייחסות לעקרונות תכנון מרכזיים, מדיניות הארגון ואופי הפעילות של היחידות המיועדות לאכלוס. תוכנית אב מתייחסת על פי רוב לקמפוס או לקבוצת מבנים מרוכזים במתחם אחד או מפוזרים בפריסה גיאוגרפית.