צרו קשר

תכנון סביבתי

ליווי שוטף לתכניות אב, מתאר, מפורטות ועוד

הערכה של ההשפעות הצפויות לתכנית הפיתוח והאמצעים האפשריים לצמצום ההשפעות השליליות. בכלל זה אינטגרציה של מומחים מדיסיפלינות רבות: אקוסטיקה, איכות אויר, אקולוגיה, נוף, הידרולוגיה ומים, פסולת, אנרגיה, בניה ירוקה, הערכת סיכונים, הצגת ממצאים, כתיבת דוחות וליווי התכנית עד לאישורה.