צרו קשר

התחדשות עירונית

בשנים האחרונות מלאה הארץ בפרויקטים להתחדשות עירונית בערים,
הבאים לידי ביטוי לרוב בתכניות “פינוי-בינוי” או בתמ”א 38.
לפרויקטים אלו מאפיינים ייחודיים מבחינה אורבנית ויזמית,
והם מחייבים הבנה מעמיקה מצד אנשי המקצוע העוסקים בתחום

מתכנני הערים בחברת AVIV מקדמים מטעם רשויות ויזמים תכניות התחדשות עירונית בערים כמנהלי תכנון, יועצים בתחום הכלכלה, התכנון האורבני, פרוגרמה לשטחי ציבור ועוד. זאת, תוך הבנה והיכרות עם אילוצי היזמים בתחום מחד, וצרכי התושבים והרשויות מאידך.

פרויקט הדגל של החברה בתחום הינו הקמה ותפעול של מנהלת להתחדשות עירונית עבור עיריית אור יהודה. המנהלת אחראית על הכוונת תושבים ויזמים, הכנת מסמכי מדיניות בנושא וקידום תכניות להתחדשות עירונית בשיתוף פעולה עם יזמים פרטיים.