צרו קשר

מיפוי וייעול תהליכים לניהול פרויקטים

דף הבית Aviv > אודות ניהול פרויקטים > מיפוי וייעול תהליכים לניהול פרויקטים

הגדרת והטמעת תהליכי ושגרות ניהול פרויקט מובנים, בהירים ואפקטיביים הינם שלב בסיסי ומתחייב בכל הקמה של תשתית ניהול פרויקטים חדשה בארגון ובל יציאה לדרך של פרויקט חדש

הגדרה זו של תהליכים תשמש גם בהמשך בסיס לאפיון ובחירת פלטפורמה ארגונית לניהול פרויקטים המתאימה לדרישות ניהול המידע, להגדרת תהליכי העבודה הארגוניים, ולתהליכי הניהול והבקרה בארגון.

בהגדרת תהליכי ניהול פרויקטים אנו עוסקים בבחינת תהליכי העבודה, בחינת שיטות ונהלי העבודה הקיימים, בחינת שגרות הניהול והבקרה, בחינת תפקידים ואחריויות. בחינת ממשקי עבודה (פנימיים וחיצוניים) ואופן ניהולם בתכניות העבודה, בחינת תהליכים להקמת תכניות העבודה, ואפקטיביות השימוש בהם ככלי עבודה לקידום הביצוע בפרויקט, בחינת תהליכי תכנון, בחינת אופן זיהוי בעיות בפרויקט ופערים בתכנית העבודה והרמת “דגלים אדומים” וכן מנגנוני הטיפול, ומציאת פתרונות, בחינת הטמעת תהליכי ניהול סיכונים ובחינת תהליך בקרת השינויים.

לחברת AVIV ניסיון מעשי בהטמעת מתודולוגיות lean construction בסביבת הפרויקט, בחינת תהליכי העבודה, הגדרות בעלי התפקידים, תכולות העבודה והממשקים באמצעות כלים ושיטות מתחום ה- lean, איתור גורמי בזבוז (waste) והעלמתם.