צרו קשר

בקרה הנדסית

בקרה הנדסית הינה חלק חיוני בניהול הפרויקט לאורך כל שלבי חייו החל משלב התכנון ועד לסוף שלב הביצוע

בקרה הנדסית עוסקת במעקב אחר התקדמות היבטים הנדסיים של הפרויקט. לצורך ביצוע בקרה הנדסית מקיפה ומיטבית, אנו משלבים את היכולות, הניסיון והמתודולוגיות הן בתחומי ההנדסה האזרחית והן בתחומי הבקרה, ממגוון רחב של פרויקטים הנדסיים שבצענו, ויוצרים שילוב יכולות ייחודי המבטיח ללקוחותינו את המיטב משני העולמות.

המומחיות של AVIV הינה ביצוע בקרה הנדסית לאורך חיי הפרויקט:

בשלב התכנון – בדיקת התוכניות עפ”י הדיסציפלינות הרלוונטיות, בדיקת עמידה באפיון/פרוגראמה שהוגדרה ויעדי הפרויקט, בדיקת התיאום בין התוכניות השונות ובין הדיסציפלינות השונות, בדיקת מפרטים, כתבי כמויות ואומדנים לפני יציאה למכרז.

בשלב הביצוע – מעקב ובקרה כי הפרויקט מבוצע על פי התוכניות והמפרטים שבחוזה, בקרה על תהליך הניהול של מנהל הפרויקט בהיבטי לו”ז, תקציב, איכות ותכולה, בקרה על שינויים, תוספות וחריגות צפויות.

המומחים שלנו מביאים ניסיון מקצועי עשיר ועדכני הן בהיבטים ההנדסיים והן בהיבטי הבקרה. הם מכירים היטב את סביבת הפעולה ומחויבים בצורה מלאה לאינטרסים של הלקוח.